Tag

niemiecki w informatyce

Browsing

bajt – Byte n
baza danych – Datenbasis f
BIOS (Basic Input Output System) podstawowy system wejścia-wyjścia – unterste Schicht des Betriebssystems (BIOS) f
CMOS, nazwa technologii półprzewodnikowej wykorzystywanej do produkcji zintegrowanych układów – CMOS, Name einer Halbleittechnologie (zur Herstellung integrierter Schaltkreise)
cyfrowy – digital
dane – Daten f
elektroniczne przetwarzanie danych – elektronische Datenverarbeitung (EDV) f
język programowania – Programmiersprache f
oprogramowanie – Programmierung f
pamięć operacyjna – Speicher m
programista – Programmierer m