Tag

ochrona środowiska

Browsing

alternatywa – Alternative f butelka jednorazowego użytku – Einwegflasche f butelka wielokrotnego użytku – Mehrwegflasche f cyrkulacja pożywienia – Nährstoffkreislauf m duża ilość śmieci z gospodarstwa domowego – eine große Menge von Hausmüll efekt cieplarniany – Treibhauseffekt m ekologia – Ökologie f ekologiczny – ökologisch elektrownia jądrowa – Kernkraftwerk n erozja gleby – Bodenerosion f inwestować