👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Tag

Privatbrief erstellen

Browsing

List prywatny po niemiecku - der PrivatbriefPrzed Wami matura z języka niemieckiego? Boicie się form pisemnych? Nie wiecie jak napisać list prywatny po niemiecku, jakich zwrotów używać, jaki list ma mieć układ? Rozumiem wasze obawy, sam tak miałem na swojej maturze :) Poniższy materiał bez wątpienia będzie tutaj pomocny.

Według Marii Gawrysiuk (Język niemiecki, zbiór ćwiczeń maturalnych klasa I i II. Wydawnictwo Szkolne OMEGA, Kraków 2005, str. 20) list prywatny to:

[…] dłuższy tekst pisany zwykle dla podtrzymania kontaktu z bliską nam osobą. Zawiera m. in. informacje, komentarze, opinie, pytania o zdrowie i aktualne wydarzenia. […] Listy prywatne pisane są stylem nieformalnym, a więc z zastosowaniem typowych zwrotów grzecznościowych i języka nieformalnego – stosunkowo krótkich zdań, potocznego słownictwa, idiomów, form skróconych.

Podczas pisania listu prywatnego należy pamiętać, że według zasad nowej pisowni niemieckiej zaimki osobowe du (ty) i ihr (wy) piszemy małą literą.

Każdy list prywatny na maturze z języka niemieckiego pisany jest według określonego schematu:

  1. W prawym górnym rogu podajemy miejscowość i datę (np. Warschau, den 14.11.2010)
  2. Poniżej, z lewej strony powinien znajdować się zwrot grzecznościowy rozpoczynający list
  3. Teraz przechodzimy do treści właściwej listu: piszemy wstęp, w którym określamy cel listu
  4. W rozwinięciu omawiamy dany temat, pamiętając o zawarciu wszystkich punktów z polecenia maturalnego; każdy z wątków wymaga rozpoczęcia nowego akapitu
  5. Zakończenie jest podsumowaniem listu, długością powinno być zbliżone do wstępu lub czasem krótsze
  6. Teraz jest czas na zwrot grzecznościowy kończący list
  7. Na końcu podpisujemy się (na maturze NIE podpisujemy się swoim imieniem i nazwiskiem, ale jako XYZ, pamiętajcie)

W liście prywatnym można wykorzystać następujące zwroty: