Tag

radio

Browsing

antena – Antenne f audycja – Sendung f audycja radiowa – Rundfunksendung f długość fal – Wellenlänge f fala długa – Langwelle f fala średnia – Mittelwelle f fale krótkie – Kurzwelle f fale ultrakrótkie – Ultrakurzwelle (UKW) f głośniej nastawić radio – Radio lauter stellen n informować – informieren informować o aktualnej sytuacji na drogach –