Tag

słówka w kuchni

Browsing

blanszować – blanchieren ciąć – [zer]stückeln dodawać / (dokładać) cukru, soli – hinzutun dodawać /(dokładać) cukru, soli – zugeben doprawić – würzen doprawić pieprzem – pfeffern doprowadzać do wrzenia – zum Kochen bringen doprowadzać do wrzenia – aufkochen dusić – schmoren dusić – dünsten dusić – dämpfen dusić (pieczeń) – schmoren duszony – gedünstet