Tag

słownik dla studenta

Browsing

Na stronie programu Erasmus znajdziecie darmowy słownik uniwersytecki niemiecko-polski. Publikacja zawiera ok. 1200 wyrazów hasłowych, które ciężko będzie znaleźć w słownikach ogólnych współczesnego języka niemieckiego oraz słownikach przeznaczonych dla uczących się języka niemieckiego jako obcego. Jest to więc bardzo przydatne źródło wiedzy dla wszystkich osób, które planują podjąć studia na jednej z niemieckich uczelni. Słownictwo zebrano na podstawie analizy tekstów z zakresu szkolnictwa wyższego oraz analizy