Tag

tematycznie

Browsing

być na topie – in sein być nie w modzie – out sein być ostatnim krzykiem mody – letzte Schrei sein m być rozchwytywanym – reißend abgehen być ubranym zgodnie z najnowszą modą – nach der neuesten Mode gekleidet sein być w modzie – im Trend sein ciuchy – Trödel m fotomodel – Fotomodell n fotomodelka – Fotomodell n główny

bogini – Göttin f
boskość – Göttlichkeit f
Bóg – Gott m
bóstwo – Gottheit f
centaur – Zentaurus m
chaos – Chaos n
Demeter – Demeter
faun – Faun m
Gaja – Gaia f
legenda – Legende f
maczuga – Keule f
mit – Mythos m
mitologia – Mythologie f
mitologiczny – mythologisch
mit – Mythos m
mitologia – Mythologie f
mitologiczny – mythologisch
nimfa – Nymphe f