akcja przeciw ACTA - archiwum

Ostatnie wpisy

Mówię NIE dla ACTA!

Co to ACTA? Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ang. Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) – projektowane porozumienie wielostronne, mające narzucić międzynarodowe standardy w walce z naruszeniami własności intelektualnej. Dokument ustanawia szereg regulacji prawnych o globalnym zasięgu. (…) 25 listopada 2011 Rada Ministrów przyjęła uchwałę