podróżowanie - archiwum

Ostatnie wpisy

Podróże – słówka niemieckie z tłumaczeniem

planować podróż – eine Reise planen podróż – Reise f podróż służbowa – Dienstreise/die Geschäftsreise f podróż w celach wypoczynkowych – Erholungsreise f podróż zagraniczna – Auslandsreise f przedsięwziąć podróż – eine Reise unternehmen przerwać podróż – eine Reise unterbrechen przesunąć/przełożyć podróż

Podróż samolotem – słówka niemieckie

bagaż – Gepäck n bilet lotniczy – Flugticket n bilet lotniczy – Flugkarte f bilet na samolot – Flugticket n bramka na lotnisku – Flugsteig m czas odlotu – Abflugzeit f długość lądowania – Landestrecke f informacja – Auskunft f kabina pilota –

Podróż samochodem – słówka niemieckie

auto – Auto n autostrada – Autobahn f awaria silnika – Motorschaden m bagażnik – Kofferraum m benzyna – Benzin n droga – Weg m droga poza miastem – Landstraße f hamować – bremsen holować samochód – den Wagen abschleppen kierownica

Podróż pociągiem – słówka niemieckie

bagaż – Gepäck n bagaż podróżny – Reisegepäck n bagażowy – Gepäckträger m bilet – Fahrkarte f bilet miesięczny – Monatskarte f bilet pierwszej/drugiej klasy – Fahrkarte erster/zweiter Klasse f bilet powrotny – Rückfahrkarte f bilet sypialny – Schlafwagenkarte f bilet

Podróż morska – słówka niemieckie

bandera – Flagge f barka – Lastkahn m brzeg – Küste f brzeg – Ufer n być na pokładzie – an Deck sein chwycić za ster – Steuer ergreifen n fala – Welle f fale biją o brzeg – Wellen schlagen ans Ufer f