szyk prosty - archiwum

Ostatnie wpisy

Zdanie złożone współrzędnie w języku niemieckim

Zdanie złożone współrzędnie może występować w języku niemieckim w następujących formach: bez spójnika, np.: Ich habe Grippe, ich bleibe zu Hause. ze spójnikami wymagającymi szyku prostego (podmiot – orzeczenie), np.: und (i, a) – Ich bin krank und (ich) bleibe zu Hause. aber (ale) –