👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Język niemiecki Słownictwo niemieckie Słownik tematyczny

Słownictwo niemieckie związane z literaturą

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

aktualizacja – Aktualisierung f
alegoria – Allegorie f
aleksandryn – Alexandriner m
aluzja literacka – literarische Allusion
amplifikacja tekstu – Amplifikation des Textes f
analiza – Analyse f
analiza dzieła literackiego – Analyse des literarischen Kunstwerks f
aton – unbetontes Wort
autor – Autor m
autor – Verfasser m
baśń – Märchen n
beletrystyka – Unterhaltungsliteratur f
bestiarium – Tierdichtung f
biały kruk – Rarität f
biały kruk – Seltenheit f
bohater negatywny – negativer Held
bohater pozytywny – positiver Held
bohater zbiorowy – kollektiver Held
cezura – Zäsur f
cytat – Zitat n
czwórka tytułowa – Vorstück n
czytać – lesen
dedykacja – Zueignung f
derywacja – Ableitung f
dialog – Wechselrede f
dramat – Drama n
dramat poetycki – poetisches Spiel
dramat satyrowy – satirische Spiel n
dydaktyczna literatura / moralizatorskie utpory – Lehrdichtung f
dzieło literackie – literarisches Kunstwerk
dzieło literackie – Sprachkunstwerk n
dzieło otwarte – offenes Werk
epika – Epik f
epopeja – Epos n
etymologia ludowa – Volksetymologie f
fantastyka – Fantasy f
filozofia literatury – Philosophie der Literatur f
folklorystyka – Volkskunde f
gatunek – Gattung f
gatunek – Genre n
geografia życia literackiego – Literaturgeographie f
grupa literacka – literarischer Kreis
grupa literacka – literarische Gruppe
iloczas – Quantität f
instytucja literacka – literarische Institution
intermedium – Zwischenspiel n
interpretacja – Interpretation f
ironia romantyczna – romantische Ironie
ironia sokratyczna – sokratische Ironie
ironia tragiczna – tragische Ironie
język literacki – Literatursprache f
język narodowy – Nationalsprache f
język poetycki – poetische Sprache
klasycyzm – Klassizismus m
klasyk – Klassiker m
komedia – Lustspiel n
komedia – Komödie f
komedia obyczajowa – Sittenstück n
komedia płaszcza i szpady – Mantel- und Degenstück n
komedia satyrowa – satirisches Spiel
komparystyka – vergleichende Literaturgeschichte
kompozycja – Komposition f
kompozycja ramowa – Rahmenkomposition f
konceptyzm – Konzeptismus m
konwencja literacka – literarische Konvention
konwencja stylistyczna – stilistische Konvention
koteria literacka – literarische Koterie
kryminał – Krimi m
krytyka literacka – Literaturkritik f
krytyka tekstu – Textkritik f
książka – Buch n
kultura literacka – literarische Kultur
legenda literacka – literarische Legende
liryka – Lyrik f
liryka monodyczna – monodische Poesie
literat – Literat m
literatura – Literatur f
literatura faktu – Tatsachenliteratur f
literatura ludowa – Volksdichtung f
literatura piękna – schöne Literatur/ Dichtung
łacina srebrna – silbernes Latein
łacina średniowieczna – mittelalterlisches Latein
manifest literacki – literarisches Manifest
marksizm w badaniach literackich – Marxistische Literaturwissenschaft
marynizm – Marinismus m
materiał tematyczny – Stoff m
mesjanizm – Messianismus m
metajęzyk – Metasprache f
metamorfoza – Metamorphose f
metateza – Metathese f
metateza – Umstellung f
metodologia badań literackich – Philosophie der Literaturwissenschaft f
mikropowieść – Kurzroman m
miniatura poetycka – Miniaturdichtun f
mitologia – Mythologie f
mikropowieść – Kurzroman m
miniatura poetycka – Miniaturdichtun f
mitologia – Mythologie f
monolog liryczny – lyrischer Monolog
moralistyczne utwory – moralische Dichtung
mól książkowy – Leseratte f
Muzy – Musen f
nagrody literackie – Literaturpreise f
narrator – Erzähler m
nauka o literaturze – Literaturwissenschaft f
nauka o literaturze – Literaturkunde f
neofilologia – Neuphilologie f
neoidealizm – Neuidealisms m
neoromantyzm – Neuromantik f
norma literacka – literarische Norm
nowela – Novelle f
Nowy Testament – Neues Testament
okres literacki – literaturische Periode
onomatopeja – Onomatopöie f
opowiadanie – Erzählung f
orientalizm – orientalisierende Dichtung
paginacja – Seitenzählung f
paradygmatyczne relacje – paradigmatische Beziehungen
parafraza – Paraphrase f
paralelizm – Parallelismus m
parodia – Parodie f
paronimy – Paronyme f
pastorela – Pastorelle f
pauza – Pause f
piękno – Schöne n
pisarz – Schriftsteller m
poakcja – Nachgeschichte f
podtytuł – Nebentitel m
poemat dydaktyczny – Lehrgedicht n
poemat filozoficzny – philosophisches Lehrgedicht
poemat liryczny – lyrisches Poem
poemat satyrowy – satirisches Poem
poeta – Dichter m
poetyzm – Poetismus m
poezja konkretna – konkrete Dichtung
poezja ruin – Ruinenpoesie f
pokolenie literackie – literarische Generation
polimetria – Polymetrie f
posłowie – Nachwort n
postacie uboczne – Nebengestalten f
postać literacka – literarischer Held
postać literacka – literarische Gestalt
postać literacka – literarische Figur
powieściopisarz – Romanschriftsteller m
powieść – Roman m
powieść brukowa – Schundroman m
powieść gotycka – Schauerroman m
powieść kryminalna – Kriminalroman m
powieść podróżnicza – Reiseroman m
powieść reportażowa – Reportageroman m
powieść społeczno-obyczajowa – Sittenroman m
powieść tendencyjna – Tendenzroman m
powieść z kluczem – Schlüsselroman m
powieść-pamiętnik – Memoirenroman m
powtórzenie – Wiederholung f
prąd literacki – literarische Strömung
prąd literacki – literarische Bewegung
preromantyzm – Vorromantik f
proces historyczno-literacki – literarische Evolution
proces historyczno-literacki – literarische Entwicklung
proces twórczy – schöpferischer Prozeß
program literacki – literarisches Programm
prometeizm – Prometheismus m
proroctwo / profetyzm – Prophezeiung f
protagonista – Protagonist m
prowansalska poezja – provenzalische Dichtung
prowincjalizm – Provinzialismus m
proza – Prosa f
proza poetycka – poetische Prosa
proza rymowana – Reimprosa f
proza rytmiczna – rhythmische Prosa
prozaizm – Prosaismus m
przedakcja – Vorgeschichte f
przedmowa – Vorrede f
przekład wolny – Nachdichtung f
przekładalność – Übersetzbarkeit f
przestrzeń w dziele literackim – Raumgestaltung in der Dichtung f
psałterz – Psalter m
publicystyka – Publizistik f
publiczność literacka – literarisches Publikum
realizm – Realismus m
realizm socjalistyczny – Sozialistischer Realismus
rekonstrukcja tekstu – Rekonstruktion des Textes f
reminiscencja literacka – literarische Reminiszenz
rok wydania – Erscheinungsjahr n
romans lotrzykowski – Schelmenroman m
rozdział – Abschnitt m
rozdział – Kapitel n
rusycyzm – Russizismus m
salon literacki – literarische Salon m
saturnijski wiersz – Saturnier m
satyra menippejska – menippeische Satire f
sekwencje – Sequenzen f
sentymentalizm – Sentimentalismus m
seria wydawnicza – Serie f
slogan – Schlagwort n
słowa-klucze – Schlüsselwörter f
socjologia literatury – Literatursoziologie f
socjologizm – soziologische Methode
spis treści – Inhaltsverzeichnis n
Stary Testament – Altes Testament
streszczenia – Zusammenfassung f
streszczenie – Zusammenfassung f
strofa – Strophe f
strofoida – Strophoide f
struktura dzieła literackiego – Struktur des literarischen Werkes f
strukturalizm – Strukturalismus m
styl artystyczny – künstlerischer Stil
styl autora – Stil des Schriftstellers m
styl naukowy – wissenschaftlicher Stil
styl publicystyczny – publizistischer Stil
stylistyka – Stilkunde f
substytucja – Substitution f
surrealizm – Surrealismus m
symbolizm – Symbolismus m
synonimy – Synonyme f
system wersyfikacyjny – metrische System n
szkic nowelistyczny – Skizze f
szmira – Schundliteratur f
szmuctytuł – Vortitel m
sztuka interpretacji – Kunst der Interpretation f
sztuka z tezą – Tendenzstück n
średniowiecze – Mittelalter n
targi ksiązki – Buchmesse f
tautacyzm – Tautazismus m
targi ksiązki – Buchmesse f
tautacyzm – Tautazismus m
tekst krytyczny – kritischer Text
teoria języka poetyckiego – Theorie der dichterischen Sprache f
terminologia – Termionolgie f
toponomastyka – Toponomastik f
tradycja literacka – literarische Tradition
tradycjonalizm – Traditionalismus m
tragedia – Trauerspiel n
tragikomedia – Tragikomödie f
tragizm – Tragik f
transkrypcja – Transkription f
transliteracja – Transliteration f
tren – Threnodie f
triada stroficzna – Triade f
trubador – Troubadour m
trylogia – Trilogie f
typowość – Typische n
tytuł – Titel m
unanimizm – Unanimismus m
wariant tekstu – Textvariante f
wers – Vers m
wersologia – Verswissenschaft f
wieniec sonetów – Sonettenkranz m
wiersz – Gedicht n
wiersz stroficzny – stropische Dichtung
wiersz sylabiczny – Vers mit fester Silbenzahl m
witalizm – Vitalismus m
wizja – Vision f
wulgarny socjologizm – Vulgarsoziologismus m
wydanie – Auflage f
wydanie krytyczne – kritische Ausgabe
wydanie naukowo-dydaktyczne (szkolne) – Schulausgabe f
wydanie popularne – Popularausgabe f
wydanie zbiorowe – sämtliche Werke
wydawca – Herausgeber m
wydawnictwo – Verlag m
wypisy – Lesebuch n
zestawienie – Zusammenstellung f
znak literacki – literarisches Zeichen
życie literackie – literarisches Leben

Wróć do spisu treści słownika tematycznego

Print Friendly, PDF & Email

Oceń ten wpis, dzięki!

Średnia ocena: 2.33 (56%) - 3 głosy

Sprawdź też inne wpisy


Nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, od stycznia 2011 roku właściciel Szkoły Języków Obcych PAROLI, zapalony rowerzysta, fotograf-amator, bloger. Zwolennik wykorzystania nowych technologii w edukacji.

Napisz komentarz