Tag

konto bankowe

Browsing

a konto – Akonto n agregacja kosztów – Kostenansammlung f amortyzacja – Abschreibung f amortyzacja – Amortisation f amortyzacja – Absetzung f amortyzacja degresywna – degressive Abschreibung amortyzacja dopasowana do okresu gospodarczego użytkowania – zeitanteilige Abschreibung amortyzacja kalkulacyjna – kalkulatorische Abschreibung amortyzacja liniowa – lineare Abschreibung amortyzacja nadzwyczajna – Sonderabschreibung f amortyzacja nadzwyczajna – außerordentliche Abschreibung amortyzacja