Tag

nadzór pedagogiczny

Browsing

Każdy z nas ma jakieś wspomnienia związane ze swoimi nauczycielami i czasami szkoły podstawowej. Wspomnienia te są lepsze lub gorsze, zależnie od tego jak wiodło się nam w szkole, jakie mieliśmy oceny i jaki e było nasze nastawienie do nauki. Z perspektywy czasu z pewnością jednak możemy stwierdzić (szczególnie jeśli nasze dzieci uczęszczają aktualnie do szkoły), że zawód nauczyciela jest profesją bardzo odpowiedzialną. Dobry nauczyciel potrafi