Tag

policja

Browsing

być zatrzymanym przez policję – von der Polizei angehalten werden cela więzienna – Gefängniszelle f detektyw – Detektiv m kajdanki – Handschellen f mandat – Strafzettel m nagłe wezwanie – Notruf m ofiara – Opfer n pałka policyjna – Knüppel m policja – Polizei f policjant – Polizist m policjant (wulgarnie) – Bulle m policjantka –