Tag

RFN

Browsing

3-członowy handel w okresie kolonializmu – Dreieckshandel m 95 Tez Marcina Lutra – 95 Thesen von Martin Luther f abdykować – abdanken absolutyzm – Absolutismus m akt o supremacji w 1534 r. – Suprematsakte von 1534 f amerykańska wojna o niepodległość – amerikanische Unabhängigkeitskrieg f anarchia – Anarchie f antyczna Grecja – antikes Griechenland apostoł – Apostel m arcybiskup – Erzbischof m