👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Język niemiecki Słownictwo niemieckie Słownik tematyczny

Historia – niemieckie słownictwo tematyczne

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

3-członowy handel w okresie kolonializmu – Dreieckshandel m
95 Tez Marcina Lutra – 95 Thesen von Martin Luther f
abdykować – abdanken
absolutyzm – Absolutismus m
akt o supremacji w 1534 r. – Suprematsakte von 1534 f
amerykańska wojna o niepodległość – amerikanische Unabhängigkeitskrieg f
anarchia – Anarchie f
antyczna Grecja – antikes Griechenland
apostoł – Apostel m
arcybiskup – Erzbischof m
Armia Czerwona – Rote Armee f
arsenał – Arsenal n
badacz historii – Geschichtsforscher m
badanie historii – Geschichtsforschung f
barbarzyńca – Barbar m
bezkrólewie – Zwischenregierung f
Biblia – Bibel f
Bitwa Narodów pod Lipskiem – Völkerschlacht bei Leipzig f
Bliski Wschód – Nahost m
błazen – Spaßmacher m
błazen – Hofnarr m
brać udział w turniejach – an Turnieren teilnehmen
brać udział w wyprawach krzyżowych – an Kreuzzügen teilnehmen
braterstwo – Brüderlichkeit f
bronić zamku – Burg verteidigen f
budowa administracji państwowej – Aufbau der Verwaltung m
budowa piramid – Pyramidenbau m
buntownik – Aufrüher m
burżuazja – Bourgoeisie f
byc przykrytym masami lodu – von Eismassen bedeckt sein
być czczonym – verehrt werden
być prześladowanym przez Kościół – von der Kirche verfolgt werden
być przetrzebionym przez dżumę – von der Pest entvölkert werden
być uzbrojonym aż po zęby – bis an die Zähne bewaffnet sein
być uzbrojonym w miecz – mit einem Schwert bewaffnet sein
car – Zar m
cep – Dreschflegel m
cesarstwo – Kaisertum n
cesarz – Kaiser m
chrześcijaństwo – Christentum n
cieplejszy okres – wärmere Periode f
cierpieć głód – unter einen Hungersnot leiden
cło – Zoll m
cywilizacja – Zivilisation f
cywilizacja – Kultur f
czas siewu – Saatzeit f
Czechy (dawniej) – Böhmen n
człowiek pierwotny – Urmensch m
człowiek z ludu – ein Mann aus dem Volk
czynsz gruntowy – Grundzins m
dama dworu – Hofdame f
Deklaracja Niepodległości – Unabhängigkeitserklärung f
dworzanie – Hofgesellschaft f
dworzanin – Höfling m
dwór – Hof m
dwór cesarski – kaiserliche Hof m
dwór królewski – königliche Hof m
dyktator – Diktator m
dynastia – Haus n
Egipt – Ägypten n
eksportować – ausführen
epoka brązu – Bronzezeit f
epoka kamienia – Steinzeit f
epoka w historii – Geschichtsepoche f
epoka żelaza – Eisenzeit f
era lodowcowa – Eiszeit f
faraon – Pharao m
feudalizm – Feudalismus m
francuski cesarz – französische Kaiser m
Fryderyk II – Friedrich II. (der zweite)
Germanie – Germanen f
Grecja – Griechenland n
Grek – Grieche m
gromadzić się na placu rynkowym – sich auf dem Marktplatz versammeln
grób faraona – Pharaonengrab n
handel morski – Seehandel m
handel niewolnikami – Sklavenhandel m
handlować – Handel treiben
hełm – Helm m
historia – Geschichte f
historyk – Geschichtswissenschaftler m
hiszpańska wojna domowa – Spanische Bürgerkrieg m
hugenota – Hugenotte m
I wojna światowa – Erste Weltkrieg m
II wojna światowa – Zweite Weltkrieg m
Imperium Brytyjskie – Britische Weltreich n
importować – einführen
inflacja – Inflation f
Inflanty – Livland n
jabłko królewskie – Reichsapfel m
jakobin – Jakobiner m
jaskinia – Höhle f
kampanie napoleońskie – Napoleons Feldzüge
kapitulacja – Kapitulation f
kapłan – Priester m
kat – Henker m
kazać budować pałace – Paläste bauen lassen
kolonizować – kolonisieren
kołczuga – Kettenhemd n
Konfederacja – Konföderation f
kongregacja kościelna – Kirchenversammlung f
kongres wiedeński – Wiener Kongress m
koniec wojny 30-letniej – Ende des Dreißigjährigen Krieges n
koniec zimnej wojny – Ende des Kalten Krieges n
kontrrewolucja – Gegenrevolution f
korona – Krone f
koronacja – Krönung f
koronować na cesarza – zum Kaiser krönen
kosa – Sense f
kościelny ruch odnowy – kirchliche Erneuerungsbewegung
kościół niezależny od papieża – vom Papst unabhängige Kirche f
Kościół katolicki – römische Kirche f
kraje zachodnie – Abendland n
król – König m
król elekcyjny – gewählte König m
ksiądz – Priester m
książę elektor – Kurfürst m
księstwo – Herzogtum n
kuć broń z żelaza – Waffen aus Eisen schmieden
kuć ozdoby z brązu – Schmuck aus Bronze schmieden
kult zmarłych – Totenkult m
kultura rzymska – römische Kultur f
kupiec – Kaufmann m
laicy – Laien f
legion – Legion f
lennik – Lehnsmann m
lenno – Lehnsgut n
lennodawca – Lehnsherr m
lepić narzędzia z gliny – Gefäße aus Ton formen
leżeć odłogiem – brach liegen
liczni duchowni – zahlreichen Geistlichen f
list rozgrzeszający – Ablaßbrief m
lud – Volk (nur Sg.) n
lud prosty – einfache Volk n
łup złodziejski – Diebesgut n
łupieżca – Plünderer m
masowa emigracja – massenhafte Auswanderung f
Maur – Maure m
Mezopotamia – Mesopotamien n
mieć przywilej – Privilegien haben / besitzen
mit – Mythos m
mit – Sage f
mitologia – Mythologie f
mitologiczny – mythologisch
młócić – dreschen
młyn wodny – Wassermühle f
młyn zwykły – Windmühle f
mit – Mythos m
mit – Sage f
mitologia – Mythologie f
mitologiczny – mythologisch
młócić – dreschen
młyn wodny – Wassermühle f
młyn zwykły – Windmühle f
mocarstwo kolonialne – Kolonialmacht f
modlić się do bóstw – zu den Göttern beten
monarchia – Monarchie f
monarchia – Alleinherrschaft f
Mowa papieska – Papst-Rede f
msza – Messe f
myśliwy – Jäger m
na przełomie wieku – um die Jahrhundertwende
nadawać szlachectwo – adeln
najsilniejsza flota świata – stärkste Marine der Welt f
napad wojsk niemieckich na Polskę – Überfall der deutschen Truppen auf Polen m
narzędzie kamienne – Steinwerkzeug n
nastepca – Nachfolger m
następca tronu – Kronprinz m
następstwo tronu – Thronfolge f
nauka – Wissenschaft f
nauka – Lehre f
nawoływać do wyprawy krzyżowej – zu einem Kreuzzug aufrufen
nawożenie – Düngung f
nawracać – bekehren
nawracać na wiarę chrześcijańską – zum christlichen Glauben bekehren
nawrócić na chrześcijaństwo – zum Christentum bekehren
nazywać dżumę karą bożą – Pest als Strafe Gottes bezeichnen f
nepotyzm – Nepotismus m
niechrześcijańskie – unchristlich
niepodległość Stanów Zjednoczonych – Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten f
niewierzący – Heiden f
niewolnictwo – Sklaverei f
niewolnictwo – Sklaverei m
niewolnicy – Sklaven f
niewolnik – die Sklave m
niewykształceni księża – Laienpriester f
nocować przy ogniskach – an den Feuerstellen übernachten
nosić ozdoby z kości słoniowej – Schmuck aus Elfenbein tragen
nosić zbroje – eine Rüstung tragen
obiegać zamek – Burg belagern f
objąć tron – den Thron besteigen
objąć władzę – Macht übernehmen f
oblężenie – Belagerung f
obornik – Mist m
obszar – Gebiet n
od niepamiętnych czasów – seit undenklicher Zeit
odkrycie Ameryki – Entdeckung Amerikas f
odkryć miedź – Kupfer entdecken n
odpust – Ablaß m
odwołać naukę – Lehre widerrufen f
oferować ludziom pierwotnym schronienie – den Urmenschen Schutz bieten
okres bezkrólewia 1256-1273 – kaiserlose Zeit 1256-1273 f
okres Restauracji – Zeitalter der Restauration n
opanować obszar Morza Śródziemnego – den Mittelmeerraum beherrschen
opat – Abt m
opłata pobierana przez lennodawcę od wasala – Laudemium n
opłynięcie świata – Weltumsegelung f
opublikować tezy – Thesen veröffentlichen f
osiągnięcia w dziedzinie filozfii – philosophischen Errungenschaften f
osuszać bagna – Sümpfe trocken legen f
ozdabiać jaskinie – Höhlen verzieren f
pakt – Pakt m
pakt pokojowy z Wersalu – Friedensvertrag von Versailles m
panować – herrschen
panować na morzach – Meere beherrschen f
panowanie – Herrschaft f
panowanie cesarza – Herrschaft des Kaisers f
państwa krzyżowe – Kreuzfahrerstaaten f
państwo rzymskie – Römische Reich n
pańszczyzna – Leibeigenschaft f
papież – Papst m
partyzant – Partisan m
partyzant – Guerilla m
partyzant – Guerillakämpfer m
patrycjusze (szlachta) – Patrizier (Adel) f
pielgrzym – Pilger m
piramida – Pyramide f
plądrować twierdzę – Festung plündern f
plebejusze (lud) – Plebejer (Volk) f
plemię – Stamm m
pług drewniany – Hakenpflug m
początek rewolucji francuskiej – Beginn der Französischen Revolution m
podatek od członków rodziny – Kopfsteuer f
podawać nieprawdziwe liczby ofiar – falsche Opferzahlen bekannt geben
podbić dalekie części Europy – weite Teile Europas erobern
podbój – Eroberung f
podbój Meksyku – Eroberung von Mexiko f
poddani (w prowincjach) – Untertanen (in den Provinzen) f
podpisać zawieszenie broni – den Waffenstillstand unterzeichnen
podsekretarz stanu – Unterstaatssekretär m
podzielić na legiony – in Legionen unterteilen
pokój – Friede m
pokój – Ruhe f
Pokój w Ausburgu 1555 – Ausburger Religionsfrieden 1555 m
polować na dzikie zwierzęta – wilden Tiere jagen f
poszerzać zakres władzy – einen Machtbereich ausdehnen
pośrednicy w handlu – Zwischenhändler f
potępiać – verurteilen
potępiać – verdammen
powrót do czsów antycznych – Rückbesinnung auf die Antike f
powstanie – Aufstand m
powstanie chłopskie – Bauernaufstand m
powstanie Rzymu – Aufstieg Roms m
powstanie Wspólnoty Europejskiej – Entstehung der Europäischen Gemeinschaft f
pracować w zakładach zbrojeniowych – in Rüstungsbetrieben arbeiten
prehistoria – Vorgeschichte f
produkcja bawełny – Baumwollproduktoin f
proklamować republikę – Republik ausrufen f
prowadzić osiadłe życie – ein sesshaftes Leben führen
prowadzić wojny – Kriege führen
prowincja – Provinz f
przed narodzeniem Chrystusa – vor Christi Geburt
przejąć przywództwo rad robotniczych – Führung der Arbeiterräte übernehmen f
przełom wieku – Jahrhundertwende f
przepowiadać głód – eine Hungersnot weissagen
przepowiadać przyszłość – Zukunft weissagen f
przeprowadzić reformy – Reformen durchführen
prześladować chrześcijan – Christen verfolgen f
przetwarzać żelazo w broń – Eisen zu Waffen verarbeiten n
przyglądać się straceniu – Hinrichtung zusehen m
przyjąć chrześcijaństwo – Christentum annehmen n
przystąpienie NRD do RFN – Beitritt der DDR zur Bundesrepublik m
przywilej – Privileg n
przywódca bolszewików – Anführer der Bolschewiken m
pustoszyć kraj – Land verwüsten n
rabować – rauben
racja stanu – Staatsraison f
rebeliant – Aufrüher m
reformacja – Reformation f
reformator – Reformator m
rekonkwista – Reconquista
religia – Religion f
Restauracja – Restauration f
rewolucja – Revolution f
Rewolucja Francuska – Französische Revolution f
Rewolucja Lipcowa – Julirevolution f
Rewolucja Lutowa – Februarrevolution f
Rewolucja Październikowa – Oktoberrevolution f
rewolucja przemysłowa – industrielle Revolution f
Rewolucja Rosyjska 1905 – Russische Revolution 1905 f
rewolucja wybucha – eine Revolution bricht aus
rewolucjonista – Revolutionär m
rewolucyjny – revolutionär
rolnictwo – Landwirtschaft f
rolnictwo – Landbau m
rolnictwo – Landwirtschaftskunde f
rozciągać się – sich ausdehnen
rozpowszechniać grecką kulturę – griechische Kultur verbreiten f
rozprzestrzenienie się reformatorskich poglądów – Verbreitung der reformatorischen Gedanken f
rozpustny – ausschweifend
rozszerzanie się państwa – Ausdehnung des Reiches f
rozwój hieroglifów – Entwicklung einer Hieroglyphenschrift f
ród – Stamm m
ród – Geschlecht n
równość – Gleichheit f
rugować lasy – Wälder roden f
rycerz – Ritter m
Rycerze Chrystusa – Soldaten Christi
rydwan – Streitwagen m
rydwan – ampfwagen m
rynek zbytu – Absatzmarkt m
rysunki ze scenami z polowań – Jagdzeichnungen f
Ryszard Lwie Serce – Richard Löwenherz
rząd rewolucyjny – Revolutionsregierung f
Rząd Tymczasowy – provisorische Regierung f
rządzić wiele lat – viele Jahren regieren
rzemiosło – Gewerbe n
Rzeź Hugenotów 1572 – Pariser Bluthochzeit 1572
Rzeź Hugenotów 1572 – Bartholomäusnacht 1572
rzucać lwom na pożarcie – den Löwen vorwerfen
Rzym czasów cesarstwa – Rom der Kaiserzeit n
Rzymianin – Römer m
rzymska armia – Römische Heer n
rzymskie społeczeństwo – römische Gesellschaft f
sekretarz stanu – Schriftführer m
sekretarz stanu – Staatssekretär m
sierp – Sichel f
siła robocza – Arbeitskraft f
skarb koronny – Kronschatz m
skazać kogoś na śmierć na stosie – zum Tode auf dem Scheitelhaufen veurteilen
skazać na wygnanie – verbannen
służyć jako żołnierze – als Soldaten dienen
sobór – Konzil n
socjalizm – Sozialismus m
społeczeństwo bezklasowe – klassenlose Gesellschaft f
sprawiedliwe państwo bezklasowe – ein gerechter Staat ohne soziale Klassen
sprawiedliwość – Gerechtigkeit f
sprawowac świecką władzę – eine weltliche Macht ausüben
sprzymierzać się z papieżem – sich mit dem Papst verbünden
stać na czele państwa – an der Spitze des Staates stehen
stan szlachecki – Adelsstand m
starożytność – Antike f
starożytny – altertümlich
starożytny – antik
starożytny Egipt – Alte Ägypten n
stary chrześcijański symbol – ein altes christliches Symbol
statek handlowy – Handelsschiff n
stłumić krwawo powstanie – den Aufstand blutig niederschlagen
stłumić rewolucję – eine Revolution niederschlagen
stos – Scheiterhaufen m
stracenie – Hinrichtung f
stworzyć ZSRR – UdSSR gründen f
stykać się z chrześcijaństwem – mit dem Christentum in Berührung kommen
szlachcic – Ad(e)lige m
szlachecki – ad(e)lig
szlacheckiego rodu – von Adel
szlachta – Adel m
szlachta drobna – niederer Adel
szturm na Bastylię – Sturm auf die Bastille m
szturmować Pałac Zimowy – den Winterpalast stürmen
śmierć – Tod m
śmierć Karola Wielkiego – Tod Karls des Großen m
świątynia – Tempel m
świeccy – Laien f
świecki – laien…
tajemnica stanu – Staatsgeheimnis n
terror – error m
testament – Legat m
traktat pokojowy – Friedensvertrag m
trójpolówka – Dreifelderwirtschaft f
Turcy Seldżuccy – Seldschuk-Türken f
Turcy Seldżuccy – Seldschuken f
uciekać na zamek – in die Burg fliehen
uciskać poddanych – Untertanen unterdrücken f
umrzeć na stosie – auf dem Scheitelhaufen sterben
umrzeć w więzieniu – im Kerker sterben
Unia – Union f
upadek muru berlińskiego – Fall der Berliner Mauer m
upadek Napoleona I. – Sturz Napoleons I. m
upadek państwa rzymskiego – Niedergang des Römischen Reiches m
uprawiać ziemię – den Boden bearbeiten
uprzemysłowienie – Industralisierung f
uregulować prawa Kościoła – Rechte der Kirche regeln f
urzeczywistnienie panowania ludu – Verwirklichung der Volksherrschaft f
ustrój – System n
ustrój – Struktur f
ustrój – Ordnung f
ustrój – Organismus m
ustrój feudalny – Lehnsverfassung f
ustrój państwowy – Staatsform f
uwolnić się – sich befreien
wahania klimatyczne – Klimaschwankungen f
wiek – Jahrhundert n
Wieleci – Wieleten f
wielkie odkrycia geograficzne – großen Entdeckungsreisen f
wieńczyć – krönen
wierzyć w wiele bóstw – an eine Vielzahl von Göttern glauben
wierzyć w życie po śmierci – an ein Leben nach dem Tod glauben
wiking – Wikinger m
władca absolutny – absolute Herrscher m
wojna – Krieg m
wojna celna – Zollkrieg m
wojna chłopów 1524-25 – Bauernkrieg 1524-25 m
wojna domowa – Bürgerkrieg m
wojna na lądzie – Landkrieg m
wojna o Kosowo – Kosovo-Krieg m
wojna o niepodległość – Unabhängigkeitskrieg m
wojna oblężnicza – Belagerungskrieg m
wojna podjazdowa – Partisanenkrieg m
wojna podjazdowa – Wühltätigkeit f
wojna polsko- radziecka – Polnisch-Sowjetische Krieg m
wojna pomiędzy krajami – ein Krieg zwischen Ländern
wojna pomiędzy narodami – ein Krieg zwischen Völkern
wojna powietrzna – Luftkrieg m
wojna pozycyjna – Stellungskrieg m
wojna secesyjna – Sezzesionskrieg m
wojna stuletnia – Hundertjährige Krieg m
wojna trojańska – Trojanische Krieg m
wojna trzydziestoletnia – Dreißijährige Krieg m
wojna wietnamska – Vietnamkrieg m
wojna zaborcza – Eroberungskrieg m
wojskowy zamach stanu – Militärputsch m
woły – Ochsen f
wróg – Feind m
wtrącić do więzienia – in den Kerker werfen
wybuch pierwszej wpojny światowej – Ausbruch des Ersten Weltkrieges m
wydarzenie – Geschehnis n
wydarzenie – Ereignis n
wydawać wiele praw – eine Reihe von Gesetzen erlassen
wykonanie wyroku – Hinrichtung f
wymieniać futra na narzędzia – Pelze gegen Werkzeug tauschen
wymierać – erlöschen
wymuszać – aufzwingen
wynaleźć – erfinden
wynaleźć koło do wozu – Wagenrad erfinden n
wynaleźć kołowrotek – den Webstuhl erfinden
wynaleźć pług – den Pflug efrinden
wynaleźć sztukę drukowania książek – Buchdruckerkunst erfinden f
wypłacać żołd – besolden
wypowiadać się krytycznie na temat handlu odpustami – sich kritisch zu Ablasshandel äußern
wypowiadać wojnę – den Krieg erklären
wyprawa na Rosję – Russlandfeldzug f
wyprawy krzyżowe – Kreuzzüge f
wyrocznia – Orakel n
wyścig zbrojeń – Rüstungswettlauf m
wywołać powstanie – einen Aufstand auslösen
wznosić świątynię – einen Tempel errichten
zaatakować kraj – Land angreifen n
zabalsamować ciało – den Körper einbalsamieren
zagospodarowywać ziemię – Land urbar machen n
zagradzać – versperren
Zakon Joanitów – Johanniterorden m
Zakon Niemiecki – Deutsche Orden m
zakon templariuszy – Templerorden m
założyć Radę Komisarzy Ludowych – den Rat der Volkskommissare gründen
zamach – Anschlag m
zamach – Attentat n
zamach – Wucht f
zamach – Schwung m
zamach samobójczy – Selbstmordversuch m
zamach stanu – Staatsstreich m
zamachowiec – Attentäter m
zamek – Burg f
zapoczątkować panującą dynastię – Herrscherhaus gründen n
zarządzać – verwalten
zastosować gaz trujący – Giftgas einsetzen n
zbierać się w świątyni – sich im Tempel versammeln
zbudowanie muru berlińskiego – Errichtung der Berliner Mauer f
zbuntować się przeciwko królowi – gegen den König rebellieren
zdecydować się na reformy – sich zu Reformen entschließen
zdetronizować króla – den König absetzen
zdobić narzędzia ornamentami – Gefäße mit Ornamenten vezieren f
zdobycie władzy przez Hitlera – Hitlers Machtergreifung
zdobywać – erobern
zdobywać broń – Waffen erbeuten
zdrada stanu – Hochverrat m
zebranie europejskich władców – Versammlung europäischer Herrscher f
zezwolić na wolnośc prasy – Pressefreiheit gewähren f
zgromadzenie stanów – Ständeversammlung f
zimna wojna – Kalte Krieg m
zlikwidować niewolnictwo – Sklaverei abschaffen f
zlikwidować przywileje – Privilegien abschaffen f
Złota Bulla – Goldene Bulle f
złożyc do sarkofagu – in den Sarkophag betten
znieść pańszczyznę – Leibeigenschaft aufheben f
zostać spaloną jako czarownica – als Hexe verbrannt werden
zostać spalonym na stosie – auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden
zostać starconym przez kata – vom Henker hingerichtet werden
zostać ściętym na szafocie – auf dem Schafott geköpft werden
zostać ściętym przez rewolucjonistów – von den Revolutionären geköpft werden
zostać wyzwolonym z niewolnictwa – aus der Sklaverei befreit werden
zostać zmuszonym do abdykacji – zur Abdankung gezwungen werden
zostać zmuszonym do rezygnacji z tronu – zum Thronverzicht gezwungen werden
zrezygnować z tronu – auf den Thron verzichten
zrównać z ziemią – dem Erdboden gleichmachen
zwolennik reformacji – Anhänger der Reformation m
zwolnić ministra wojny – den Kriegsminister entlassen
zwoływać sobór – ein Konzil berufen
żarna – Mahlgang m
żądać – fordern
żądać likwidacji szlachty – Abschaffung des Adels fordern f
żeglować przez Atlantyk – über den Atlantik segeln
żeglować wzdłuż wybrzeży – Küste entlang segeln f
żołd – Sold m
życ w jaskiniach – in Höhlen leben
żyć na dworze króla – am Hof des Königs leben
żyć z polowania – von der Jagd leben

Wróć do spisu treści słownika tematycznego

Print Friendly, PDF & Email

Oceń ten wpis, dzięki!

Średnia ocena: 5.00 (95%) - 2 głosy

Sprawdź też inne wpisy


Nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, od stycznia 2011 roku właściciel Szkoły Języków Obcych PAROLI, zapalony rowerzysta, fotograf-amator, bloger. Zwolennik wykorzystania nowych technologii w edukacji.

Napisz komentarz