Tag

słownik prawniczy

Browsing

adwokat – Anwalt m akcje załogi przedsięb – Belegschaftsaktien akt oskarżenia – Anklageschrift f akt urodzenia – Geburtsurkunde akt zawarcia małżeństwa – Eheschein akt zgonu – Sterbeurkunde apelacja – Appellation f apelacja – Berufung f areszt – Haft f aresztować – verhaften autoryzowany sprzedawca samochodów określonej marki – Autohändler branżowy (zusowski) kod cyfrowy (EKD) –