Tag

szyk prosty

Browsing

Zdanie złożone współrzędnie może występować w języku niemieckim w następujących formach: bez spójnika, np.: Ich habe Grippe, ich bleibe zu Hause. ze spójnikami wymagającymi szyku prostego (podmiot – orzeczenie), np.: und (i, a) – Ich bin krank und (ich) bleibe zu Hause. aber (ale) – Ich mache Einkäufe, aber du bereitest das Abendbrot zu. denn (bo, ponieważ) – Wir fahren