Tag

komputer w nauczaniu

Browsing

Szkoła XXI wieku, szkoła 2.0, nowoczesna szkoła – określeń jest wiele, cel pozostaje zawsze ten sam: nauczać, do tego efektywnie, ale coraz częściej także… efektownie? Takie wrażenie mam nieraz, patrząc na wszystkie te modyfikacje polskiego systemu edukacji. Obserwuję ten pęd ku lepszemu i zdaje mi się czasami, że w tym wszystkim jakoś zapomina się o prawdziwych celach, liczy się jedynie wprowadzanie innowacji

Einsatz des Computers im FremdsprachenunterrichtDie Entwicklung der Informationstechnologien und Kommunikationstechniken hat dazu geführt, dass Computer, die dank dem Internet in ein globales Netz verbunden wurden, sowohl zu Hause als auch am Arbeits- und Lernplatz weltweit benutzt werden. Dieses Medium ermöglicht sehr schnelle Kommunikation zwischen den Menschen, die in einer für sie gemeinsamen Sprache stattfindet. Computer und Internet werden also ein Werkzeug zum Fremdsprachenlernen (Gajek 2002:9 ff.).

Diese neue Technologie ändert die Methoden der Fremdsprachenarbeit. All die Veränderungen betreffen sowohl die Lehrenden als auch die Lernenden. Bisher haben die Lehrer im Unterricht nur Materialien aus den Lehrbüchern benutzt und die Sprachkenntnisse der Schüler waren nur auf diese beschränkt. Die neuesten Untersuchungen zeigen auf, dass es Diskrepanzen zwischen der Sprache in den Lehrbüchern und der in der Realität gibt. Früher hatte der Lehrer die Möglichkeit, nur ein Lehrbuch unter vielen auszuwählen und heute kann er außerdem viele authentische Texte im Internet finden und im Unterricht anwenden. Die Lernenden haben auch den Zugang zu verschiedenen fremdsprachlichen Beständen des Internets, sie korrespondieren per elektronische Post mit Anderen und zudem führen Gespräche mit Hilfe der Programme der synchronischen Kommunikation. Sie bemerken sehr schnell die Unterschiede zwischen der Sprache im Lehrbuch und der, die in der realen Welt verwendet wird. Also verändern sich auch die Erwartungen dem Fremdsprachenlehrer gegenüber (ebd.).

Chciałbym dzisiaj przedstawić interaktywną grę w języku niemieckim na temat „Religie świata„. Pochodzi ona z portalu Planet Schule i w ciekawy sposób prezentuje najwazniejsze informacje o najważniejszych religiach. Dzięki niej dowiemy się przykładowo, jakie święta obchodzone są w każdej z nich, jak wyglądają świątynie poszczególnych religii czy jakie księgi są w nich uważane za święte. Interaktywna mapa ukazuje podział świata pomiędzy poszczególne religie, natomiast załączony quiz pozwoli na sprawdzenie zdobytej wiedzy. Niemieckojęzyczny opis gry:

Wer arbeitet in einer Moschee? Welche Feste feiern Juden und wieso hat eine Kirche meistens einen Turm? Jasmin, eine angehende Archäologin, begleitet die Kinder bei ihrer Entdeckungsreise in die Welt des Christentums, des Judentums und des Islams. Wohnhäuser, Moschee, Kirche, Synagoge und eine Bibliothek bieten Informationen zu den Religionen. In einem Quiz können die Kinder ihr Wissen erproben.

Interfejs aplikacji wygląda następująco:

Religie świata - Planet Schule

Nowinki technologiczne w nauczaniu

Autorem artykułu jest Danuta Kowalczyk

laptopPostępujący rozwój technologii znajduje również odzwierciedlenie w ofercie kierowanej do szkół, uczelni, uczniów i studentów. Nowoczesne narzędzia wspomagają? Czy na pewno?

Popularne są u nas takie pomoce naukowe, jak rzutniki multimedialne, komputery, czasem tablice interaktywne. Pojawiają się teraz na rynku różnego rodzaju programy operacyjne, które pozwalają uczniom na zaoszczędzenie czasu poświęconego na rozwiązywanie danego problemu. Dostarcza się narzędzia, które za ucznia/studenta liczą, rysują estetyczne diagramy, wykresy, a nauczycielowi pozwalają na przeprowadzenie atrakcyjnej lekcji, na której frekwencja, przynajmniej teoretycznie, powinna wzrosnąć ? bo lepiej uczyć się z przyjemnością i w zajmujący sposób.