Tag

zaimek osobowy

Browsing

Dzisiejszy temat z serii Mój zeszyt do niemieckiego brzmi: Die Deklination des Personalpronomens – deklinacja zaimka osobowego. Brzmi bardzo zachęcająco, wiem :) Poruszałem już ten temat na blogu, było to ponad 4 lata temu, jednak w Moim zeszycie pojawia się on po raz pierwszy. Niech będzie to okazją do odświeżenia wiedzy oraz samego zagadnienia. Zacznijmy może

Zaimki osobowe w języku niemieckim zazwyczaj odpowiadają zaimkom osobowym w języku polskim. Różnica widoczna jest jednak w 3. osobie liczby mnogiej, gdzie „sie” może znaczyć zarówno „oni” jak i „one”. Poza tym w języku polskim nie ma bezpośredniego odpowiednika zaimka „Sie” (tzw. forma grzecznościowa, Pan, Pani, Państwo).

Zaimek osobowy odmienia się przez przypadki w następujący sposób:

NominativichduersieeswirihrsieSie
GenitivmeinerdeinerseinerihrerseinerunsereuerihrerIhrer
DativmirdirihmihrihmunseuchihnenIhnen
AkkusativmichdichihnsieesunseuchsieSie