👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Język niemiecki Słownictwo niemieckie Słownik tematyczny

Funkcjonowanie firmy – przydatne skróty niemieckie [O-Z]

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Kolejna, ostatnia już porcja skrótów niemieckich z podaniem ich rozwinięcia w języku niemieckim, jak i tłumaczenia na język polski. Rozpoczynamy od litery O, a kończymy oczywiście na Z.

Funkcjonowanie firmy
Alfabetyczna lista skrótów niemieckich

– O –

o. – oben (wyżej)
o./od. – oder (lub, albo)
o. – ohne (bez)
O. – Ort (miejsce)
o.a. – oben angeführt (przytoczony wyżej)
o.d.ä. – oder dem ähnliche(s) (lub temy podobne/y)
o.e. – oben erwähnt (wyżej wymieniony)
öffentl. – öffentlich (publiczny)
offiz. – offiziell (oficjalny)
o/g – oben genannt (wyżej wymieniony)
o.Nr. – ohne NNummer (bez numeru)
o.O.u.J. – ohne Ort und Jahr (bez miejsca i roku)
Ord. – Order (zamówienie)
o.W. – ohne Wert (bez wartości)
o.z. – oben zitiert (wyżej cytowany)
o.Z. – ohne Zinsen (bez odsetek)

– P –

PA – Postanschrift (adres pocztowy)
p.a. – pro anno (rocznie)
Pak. – Paket (paczka)
Par. – Paragrapf (paragraf)
PE – Preiseinheit (jednostka cenowa)
Pers. haft. Ges. – Persönlich haftende Gesellschaft (spółka osobowa o odpowiedzialnością cywilną)
Pf. – Postfach (skrytka pocztowa)
Pfbr. – Pfandbrief (list zastawny)
Pkt. – Punkt (punkt)
Pkw – Personenkraftwagen (samochód osobowy)
PLZ – Postleitzahl (kod pocztowy)
pp./ppa. – per procura (z upoważnienia)
p.r. – poste restante (do osobistego odbioru przez adresata)
Proz. – Prozent (procent)
PS/P.S. – Postskriptum
p.St./p.Stck. – pro Stück (za sztukę)

– Q –

qkm – Quadratkilometer (kilometr kwadratowy)
qm – Quadratmeter (metr kwadratowy)
QS – Qualitätssicherung (gwarancja jakości)
quant. – quantitativ (ilościowy)

– R –

RA – Rechnungsauszug (wyciąg z rachunku, konta)
RAnw. – Rechtsanwalt (adwokat)
Rechn. – Rechnung (rachunek)
Ref. – Referent (referent)
Rekl. – Reklamation (reklamacja)
RF – Rechtsform (forma prawna)
Rhg. – Rohgewicht (waga brutto)
Rj. – Rechnungsjahr (rok obrachunkowy)
RV – Rahmenvertrag (kontrakt ramowy)

– S –

s – Sekunde (sekunda)
S. – Seite (strona)
s. – siehe! (patrz!)
s.a. – siehe auch! (patrz także!)
s.a.S. – siehe auch Seite! (patrz także strona!)
Schr. – Schreiben (pismo)
schr. – schriftlich (pisemnie)
Ser.-Nr. – Seriennummer (numer seryjny)
SG – stellvertretender Geschäftsführer (wicedyrektor, wiceprezes)
SK – Selbstkosten (koszty własne)
SK – Stammkapital (kapitał zakładowy)
s.o. – siehe oben! (patrz wyżej!)
sof. – sofortig (natychmiastowy)
sog. – sogenant (tak zwany)
Sort. – Sortiment (asortyment)
Sped. – Spediteur (spedytor)
Sped. – Spedition (spedycja)
s.R. – siehe Rückseite! (patrz na stronie odwrotnej!)
s.S. – siehe Seite! (patrz strona!)
St./Stck. – Stück (sztuka)
Std. – Stunde (godzina)
StGB – Strafgezetzbuch (kodeks karny)
StPO – Strafprozessordnung (kodeks postepowania karnego)
Str. – Straße (ulica)
StVO – Straßenverkehrsordnung (kodeks ruchu drogowego)
s.u. – siehe unten! (patrz niżej!)
SV – Sozialversicherung (ubezpieczenie społeczne)
s.w. – siehe weiter! (patrz dalej!)

– T –

t – Tonne (tona)
T. – Tiefe (głębokość)
Ta – Tara (tara)
Tab. – Tabelle (tabela)
Taf. – Tafel (tablica)
Tech. – Technik (technika)
Teilh. – Teilhaber (udziałowiec)
Teiln. – Teilnehmer (uczestnik)
teilw. – teilweise (częściowo)
Teilz. – Teilzahlung (rata, płatność częściowa)
Tel. – Telefon (telefon)
Tel.-Nr. – Telefonnummer (numer telefonu)
TG – Tag(e) (dzień, dni)
Tgb.-Nr. – Tagebuchnummer (numer dziennika)
tgl. – täglich (dziennie)
Tl. – Teil (część)
Transp. – Transport (transport)
Tsd. – Tausend (tysiąc)
TÜV – Technischer Überwachungsverein (Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego)

– U –

u. – und (i)
u.A. – unser Auftrag (nasze zlecenie)
u.a. – unter anderen (między innymi)
u.a. – und andere(s) (i inne)
u.a.m. – un andere(s) mehr (i wiele innych)
u.A.w.g. – um Antwort wird gebeten (prosi się o odpowiedź)
u.ä. – und ähnliche(s) (i tym podobne)
übl. – üblich (powszechnie przyjęty)
u.E. – unseres Erachtens (naszym zdaniem)
UM – Umsatz (obrót)
Umb. – Umbuchung (przeksięgowanie)
Umr. – Umrechnung (przeliczenie)
unentg. – unentgeltlich (nieodpłatnie)
unerl. – unerlaubt (niedozwolone)
ung. – ungefähr (około)
Untern. – Unternehmen (przedsiębiorstwo)
unverb. – unverbindlich (niewiążący)
Urk. – Urkunde (dokument)
usf. – und so fort (i tak dalej)
USt/UST – Umsatzsteuer (podatek od obrotu)
usw./u.s.w. – und so weiter (i tak dalej)
u.U. – unter Umständen (ewentualnie)
u.ü.V. – unter üblichem Vorbehalt (z powszechnym zastrzeżeniem)
u.V. – unter Vorbehalt (z zastrzeżeniem)
u.v.a. – und viele(s) andere (i wiele innych)
u.W. – unseres Wissens (zgodnie z naszą wiedzą)
UZ – Ursprungszeugnis (świadectwo pochodzenia)
u.z./u.zw. – und zwar (a mianowicie)
u.z. – unten zitiert (niżej cytowany)

– V –

v. – verte! (odwróć!)
v.a. – vor allem (przede wszystkim)
VE – Verrechnungseinheit (jednostka obliczeniowa)
VE – Verpackungseinheit (jednostka opakowania)
verantw. – verantwortlich (odpowiedzialny)
verb. – verbindlich (wiążący)
verb. – verboten (wzbroniony)
Veröff. – Veröffentlichung (publikacja)
Verp./Verpack. – Verpackung (opakowanie)
Verz. – Verzeichnis (spis)
VG – Vertretung (przedstawicielstwo)
vgl. – vergleiche! (porównaj!)
v., g., u. – vorgelesen, genehmigt, unterschrieben (protokół sądowy: przeczytano, zatwierdzono, podpisano)
v.H. – vom Hundert (ze stu, %)
Vj. – Vierteljahr (kwartał)
v.J. – voriges Jahr; vorigen Jahres (miniony rok; minionego roku)
Vlg. – Verlag (wydawnictwo)
v.M. – vorigen Monats (minionego miesiąca)
Vn. – Vorname (imię)
VO – Verordnung (rozporządzenie)
v.o. – von oben (od góry)
Vol. – Volumen (objętość)
Vollm. – Vollmacht (pełnomocnictwo)
vollst. – vollständig (całkowity)
vorl. – vorläufig (tymczasowy)
vorl. – vorliegend (niniejszy)
Vors. – Vorsitzender (przewodniczący)
Vorschr. – Vorschrift (przepis)
VS/Vorst. – Vorstand (zarząd)
v.u. – von unten (od dołu)
v.v. – vice versa (z drugiej strony, na odwrót)
VZ – Vorauszahlung (przedpłata)

– W –

WEZ – Westeuropäische Zeit (czas zachodnioeuropejski)
Wirtsch. – Wirtschaft (gospodarka)
wiss. – wissenschaftlich (naukowy)
Wo. – Woche (tydzień)
w.o. – wie oben (jak wyżej)
w.o.a. – wie oben angeführt (jak podano wyżej)
wöch. – wöchentlich (tygodniowo)
w.u. – wie unten (jak niżej)
WUSt. – Warenumsatzsteuer (podatek od obrotu towarami)
w.ü. – wie üblich (jak zwykle)

– Z –

Z. – Zahl (liczba)
Z. – Zeile (wiersz, linijka)
Zahl. – Zahlung (płatność)
z.B. – zum Beispiel (na przykład)
z.b.V. – zur besonderen Verwendung (do specjalnego użytku)
z.d.A. – zu den Akten (do akt)
Zentr. – Zentrale (centrala)
ZGB – Zivilgesetzbuch (kodeks cywilny)
z.H./z.Hd. – zu Händen (do rąk)
Ziff. – Ziffer (cyfra)
z.K. – zur Kenntnis/zur Kenntnisnahme (do wiadomości)
ZPO – Zivilprozessordnung (kodeks postępowania cywilnego)
z.T. – zum Teil (po części)
zug. – zugelassen (dopuszczony)
zul. – zulässig (dopuszczalny)
zus. – zusammen (razem)
z.Wv. – zur Wiedervorlage (do ponownego przedłożenia)
z.Z./z.Zt. – zur Zeit (obecnie)
zzgl. – zuzüglich (doliczając)

[Część I skrótów A-G][Część II skrótów H-N]

Jeżeli uważacie, że na liście powinny znaleźć się jeszcze jakieś skróty, podajcie je w komentarzach. Możecie także zadawać pytania o znaczenie innych skrótów, postaram się pomóc.

Print Friendly, PDF & Email

Oceń ten wpis, dzięki!

Średnia ocena: 4.33 (86%) - 6 głosów

Sprawdź też inne wpisy


Nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, od stycznia 2011 roku właściciel Szkoły Języków Obcych PAROLI, zapalony rowerzysta, fotograf-amator, bloger. Zwolennik wykorzystania nowych technologii w edukacji.

Napisz komentarz