👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Język niemiecki Słownictwo niemieckie Słownik tematyczny

Funkcjonowanie firmy – przydatne skróty niemieckie [H-N]

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Kolejna porcja skrótów niemieckich z podaniem ich rozwinięcia w języku niemieckim, jak i tłumaczenia na język polski. Rozpoczynamy od litery H, a kończymy na N.

Funkcjonowanie firmy
Alfabetyczna lista skrótów niemieckich

– H –

H. – Haftung (odpowiedzialność, gwarancja)
ha – Hektar (hektar)
Hbf./Hbhf. – Hauptbahnhof (dworzec główny)
Hbj./Hj. – Halbjahr (półrocze)
Herst. – Hersteller (producent)
HG – Handelsgesellschaft (spółka handlowa)
Hg./Hrsg. – Herausgeber (wydawca)
HGB – Handelsgesetzbuch (kodeks handlowy)
HK – Handelskammer (izba handlowa)
HN – Handelsniederlassung (filia przesiębiorstwa)
HN – Hauptniederlassung (filia główna)
Hptst. – Hauptstadt (stolica)
HR – Handelsregister (rejestr handlowy)
Hr. – Herr (Pan)
Hrn. – Herrn (Pana, Panu)
Hs. – Handschrift (rękopis)
HV – Handelsvertretung (przedstawicielstwo handlowe)

– I –

I. – Ihre (Pana, Pani, Państwa)
i. – in (w)
i.A. – im Auftrag (z polecenia)
i. allg. – im Allgemeinen (na ogół)
i.d.Anl. – in der Anlage (w załączeniu)
i.d.R. – in der Regel (z reguły, na ogół)
IH – Inhaber (właściciel)
i.H. – im Hause (w siedzibie)
i.H.v. – in Höhe von (w wysokości)
i.J. – im Jahr (w roku)
Imp. – Import (import)
i.N. – im Namen (w imieniu)
Ind. – Industrie (przemysł)
Ing. – Ingenieur (inżynier)
Inh. – Inhaber (właściciel)
inkl. – inklusive (włącznie, łącznie z)
Inst. – Instanz (instancja)
i.R. – im Ruhestand (emerytowany)
ital. – italienisch (włoski)
i.V. – in Vertretung (w zastępstwie)
i.V. – in Vollmacht (z upoważnienia)
I.v. – Irrtum vorbehalten (pomyłka zastrzeżona)
i.W. – in Worten (słownie)
i.W.v. – in Wert von (o wartości)

– J –

J. – Jahr (rok)
Jg. – Jahrgang (rocznik)
jhrl. – jährlich (rocznie)
jmd. – jemand (ktoś)
jmdm. – jemandem (komuś)
jmdn. – jemanden (kogoś)
jmds. – jemandes (czyjeś)
j.P. – juristische Person (osoba prawna)

– K –

KA/Kap. – Kapital (kapitał)
kart. – kartoniert (w kartonie)
Kat. – Katalog (katalog)
Kat.-Nr. – Katalognummer (numer katalogowy)
kdb. – kündbar (dający się wypowiedzieć, np. umowa)
Kennz. – Kennzahl (liczba oznaczeniowa)
kfm. – kaufmännisch (handlowy)
Kfm. – Kaufmann (handlowiec)
Kfz – Kraftfahrzeug (samochód, pojazd)
KG – Kommanditgesellschaft (spółka komandytowa)
Kj. – Kalenderjahr (rok kalendarzowy)
KL – Kaufmännische Leitung (kierownictwo handlowe)
Kl. – Klasse (klasa)
k.M. – kommenden/künftigen Monats (przyszłego/kolejnego miesiąca)
Kontr. – Kontrolle (kontrola)
Konz. – Konzern (koncern)
Konz. – Konzession (koncesja)
Kop. – Kopie (kopia)
Kred. – Kredit (kredyt)
Kto. – Konto (konto)
Kto.-Nr. – Kontonummer (numer konta)
kurzf. – kurzfristig (krótkoterminowy)
KV – Kaufvertrag (umowa kupna)
KW – Kalenderwoche (tydzień kalendarzowy)
Kw – Kraftwagen (pojazd, samochód)

– L –

l. – lies (czytaj)
Lag. – Lager (magazyn)
Landw. – Landwirtschaft (rolnictwo)
langfr. – langfristig (długoterminowy)
Ldg. – Ladung (ładunek)
lfd. – laufend (bieżący)
lfd.J./l.J. – laufendes Jahr/laufenden Jahres (bieżący rok/bieżącego roku)
lfd.M./l.M. – laufender Monat/laufenden Monats (bieżący miesiąc/bieżącego miesiąca)
lfd.Nr. – laufende Nummer (bieżący numer)
LFS/Liefsch. – Lieferschein (kwit dostawy)
Lfzt. – Laufzeit (okres obowiązywania)
Lkw/LKW – Lastkraftwagen (samochód ciężarowy)
l.R. – laut Rechnung (zgodnie z rachunkiem)
lt. – laut (zgodnie z, według)
Ltg. – Leifung (kierownictwo)
LZB – Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (warunki dostawy i płatności)

– M –

m. – mit (z)
Masch. – Maschine (maszyna)
m.a.W. – mit anderen Worten (innymi słowami)
m.d.B. – mit der Bitte (z prośbą)
mdst. – mindestens (co najmniej)
ME – Maßeinheit (jednostka miary)
ME – Mengeneinheit (jednostka ilości)
MG – Muttergesellschaft (spółka macierzysta)
Mitgl. – Mitglied (członek)
Mstr. – Muster (wzór)
mtl. – monatlich (miesięcznie)
MWST/MwSt. – Mehrwertsteuer (podatek VAT
Mz. – Mehrzahl (większość)

– N –

n. – nach (po)
nachm. – nachmittags (po południu)
Nachn. – Nachnahme (pobranie)
Nachz. – Nachzahlung (dopłata)
n.b. – notabene (poza tym)
n.E. – nach Erhalt (po otrzymaniu)
n.J. – nächsten Jahres (następnego roku)
n.N. – nächsten Monats (następnego miesiąca)
Nr. – Nummer (numer)
Nrn. – Nummern (numery)
nto – netto (netto)
n.V. – nach Vereinbarung (po uzgodnieniu)

[Część I skrótów A-G][Część III skrótów O-Z]

Jeżeli uważacie, że na liście powinny znaleźć się jeszcze jakieś skróty, podajcie je w komentarzach. Możecie także zadawać pytania o znaczenie innych skrótów, postaram się pomóc.

Print Friendly, PDF & Email

Oceń ten wpis, dzięki!

Średnia ocena: 5.00 (92%) - 1 głos

Sprawdź też inne wpisy


Nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, od stycznia 2011 roku właściciel Szkoły Języków Obcych PAROLI, zapalony rowerzysta, fotograf-amator, bloger. Zwolennik wykorzystania nowych technologii w edukacji.

komentarze 2

 1. Dzień dobry,

  jaka jest różnica między leihen i verleihen? Taka jak między mieten i vermieten? Czy w mowie potocznej to się czasem nie zlewa, że Niemcy nie trzymają się tego ściśle i mówią np. mieten zamiast „vermieten”

  I w sumie takie ogólne pytanie do przedrostka „ver-” Jak mamy czasownik oraz jego odpowiednik z „ver-” to to zawsze taka sama relacja jak z „mieten – vermieten”.

  Pozdrawiam i z góry dziękuję

 2. Witam,
  nie wiem, jak to sobie wymyślają Niemcy, ale w Hochdeutsch LEIHEN oznacza „pożyczać coś komuś” lub „pożyczać coś od kogoś”. VERLEIHEN może być w sumie stosowany jako synonim LEIHEN, ale ma też znaczenie „wypożyczać”, w sensie „wypożyczać za opłatą”.

  MIETEN oznacza „wynajmować coś na własny użytek, sobie” (np. mieszkanie), a VERMIETEN to „wynajmować coś komuś”. Tutaj różnica jest więc dobrze widoczna.

  Co do przedrostka ver-, to nie zawsze tak jest. Z reguły dodanie go do czasownika oznacza, że coś komuś nie wyszło, nie udało się, że ktoś spędza swój czas przy robieniu czegoś lub np. że coś/ktoś jest przez coś/kogoś zaniedbane/y.

  Pozwolę sobie zacytować pracę mgr z 2007 roku pt. „Semantische Leistung der Präfixe bei deutschen Verben”, której autorką jest Renata Kaválková:

  Dieses Präfix kommt sehr häufig bei Vollverben vor. Das Präfix dient der Transposition von Adjektiven und Substantiven zu Verben und bei Präfixdoppelungen mit ver-. An der ersten Stelle handelt sich um denominale Derivate: veranschaulichen, vereinfachen. Auch kommt die jüngere Möglichkeit der Derivate vor, bei denen es um die Kombination der ver-Verben und jüngerer Präfixe geht.

  Die grammatische Funktion

  ? Das Präfix ver- beeinflusst die Transitivität des Verbs. Die Präfixverben werden zu transitiven Verben gestaltet und rücken die Position des Aktanten vorwärts.

  a. Basisverb mit Dativobjekt verschiebt sich zum Derivat mit Akkusativobjekt - jmdm. folgen ? jdn. verfolgen
  b. Basis mit Präpositionalobjekt wird durch Dativobjekt oder Akkusativobjekt ersetzt ? über jmdn. lachen ? jdn. verlachen, mit jdm. sprechen ? jdm. etw. versprechen

  Die semantische Funktion

  1. egressive Verben ? sie bezeichnen das Ende des Geschehens oder die vollständige Durchführung : verblühen, versinken, versiegen
  2. intensive Verben ? drücken eine höhere Intensivierung des Geschehens aus. Es kann sich auch um eine bestimmte diminutive Gradierung handeln: verbleiben, verspüren, versimpeln, vermeiden, verhelfen, verschonen, verspüren, versterben
  3. negativer Ansatz ? die Verben negieren oder geben ein gegensätzliches Geschehen an: verachten, vernachlässigen, verschandeln,
  4. applikative Verben- die desubstantivischen Derivate bezeichnen eine Ausstattung oder Versehen mit etwas: vergolden, versteinern, versilbern, verglasen, verknöchern,
  5. agentive Verben- bezeichnen die Umgestaltung einer Person in eine bestimmte Funktion. Diese Person bezieht diese Position und verhält sich so: verarzten,
  6. kausative Verben- werden mit einem Substantiv verbunden und bezeichnen eine Tätigkeit, die zur Anfertigung einer Sache oder Umformung einer Person in eine andere dient: verfilmen, versklaven, vertrusten, vereisen
  7. ingressive Verben ? etw. wird zum Substantiv, etw. füllt sich allmählich mit ?Substantiv? an : versumpfen, vertrotteln, verwaisen, verstädtern, versanden, verschlammen, verstauben
  8. fehlerhafte Handlung ? die Präfixverben weisen auf einen Fehler oder fehlerhafte Handlung hin, bei der sich die beginnende Entwicklung schlecht vollzieht: sich verirren, sich verschreiben, sich versprechen, sich verlaufen, sich verwählen
  9. Wandel / Änderung ? die Verben bezeichnen einen Wandel im Geschehen, oft handelt es sich um eine räumliche Verschiebung : verkleiden, verändern, verschieben, verlegen, versetzen
  10. Verbindung- die Verben bezeichnen die Verbindung von mehreren größeren Elementen zusammen: verkitten, verwachsen, verknüpfen
  11. lokal, dynamisch - Die Basisverben selbst tragen eine lokale Bedeutung, das Präfix steigert nur die Bedeutung der Richtung ? ?hinweg? : verdrängen, verweisen, vertreiben, verschleppen
  12. Verbindung- diese Verben bezeichnen eine Beziehung mehrerer Komponenten zueinander: verhaken, verheiraten, verkitten, vermischen, verquirlen, versammeln, verwachsen
  13. Zeit verbringen ? diese jüngeren Verben dienen zur Äußerung, wie man die Zeit zubringen kann: vergondeln, vergolfen, verpaddeln, versegeln, verskaten, vertelefonieren
  14. durch Reflexierung können die meisten kausativen zu ingressiven Verben umgestaltet werden: sich verbilligen, sich verbreitern,
  15. idiomatische Verben: verbläuen, verleumden, verlieren

  Może jest to nieraz zbyt skomplikowane tłumaczenie, ale uważam, że ten akapit dobrze tłumaczy znaczenie i użycie tego przedrostka.

Napisz komentarz