👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Język niemiecki Słownictwo niemieckie Słownik tematyczny

Chemia – niemiecki słowniczek pojęć chemicznych

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

aceton – Azeton n
acetylen – Azetylen n
addycja elektrofilowa – Elektrophile Addition f
adsorpcja – Adsorption f
aktyn – Actinium n
aldehyd – Aldehyd n
aldehyd mrówkowy – Formaldehyd n
aldehyd octowy – Azetaldehyd n
alkaliczność – Alkalität f
alkaliczny – alkalisch/basisch
alkohol – Alkohol m
alkohol etylowy – Äthlalkohol m
alkohol metylowy – Methylalkohol m
alotropia – Allotropie f
ameryk – Americium n
aminokwas – Aminokarbonsäure / die Aminosäure f
analiza miareczkowa – Titrieranalyse f
analiza miareczkowa – Maßanalyse f
antymateria – Antimaterie f
antymon – Antimon n
argon – Argon n
arsen – Arsen n
arszenik – Arsenik n
astat – Astat n
atom – Atom n
atom wzbudzony – angeregte Atom n
atomistyczna teoria Daltona – Daltonische Atomtheorie
atomowy – atomar
azot – Stickstoff m
azotan – Nitrat n
azotek – Nitrid n
azydek – Azid n
azydek ołowiu – Bleiazid n
bagietka – Glasstab m
bar – Barium n
benzen – Benzen n
benzol – Benzol n
beryl – Berylium n
bezwodnik – Anhydrid n
biureta – Bürette f
bizmut – Bismut/Wismut/ Wismuth n
bor – Bor n
brom – Brom n
bromowodór – Bromwasserstoff m
butan – Butan n
cer – Cer n
cez – Cäsium n
chlor – Chlor n
chrom – Chrom n
chromian – Chromat n
ciecz – Flüssigkeit f
ciężar atomowy – Atomgewicht n
cukier – Zucker m
cukry proste – Einfachzucker
cyjanek – Zyanid n
cyjanek potasu – Kaliumzyanid n
cyjanowodór – Zyanwasserstoff m
cylinder – Zylinder m
cyna – Zinn n
cyrkon – Zirkonium n
czas połowicznego rozpadu – Halbwertszeit f
cząsteczka – Molekül n
dimer – Dimer n
donor protonów – Dysprotid n
donor protonów – Protonenspender m
donor protonów – Protonengeber m
donor protonów – Protonendonor m
donor protonów – Protonendonator m
dubnium – Dubnium n
dwutlenek węgla – Kohlenstoffdioxid n
dysocjacja – Dissoziation f
egzotermiczny – exotherm
einstein – Einsteinium n
elektrolit – Elektrolyt n
elektron – Elektron n
elektron walencyjny – Valenzelektron n
elektron wiążący – Bindeelektron n
elektroujemność – Die Elektronegativität
erb – Erbium n
ester – Ester m
estery – pl. Ester
estryfikacja – Veresterung / Esterbildung/Esterkondensation f
etan – Äthan n
etanol – Äthanol n
eter – Äther m
etylobenzen – Ethylbenzol n
europ – Europium n
fosfor – Phosphor n
fosforan – Phosphat n
fosforan żelaza – Eisenphosphat n
fosgen – Phosgen n
frans – Francium n
freon – Freon n
gal – Galium n
gaz – Gas n
gaz obojętny – inertes Gas
gaz ziemny – Erdgas n
german – Germanium n
glin – Aluminium n
glutaminian sodu – Mononatriumglutamat n
grafit – Graphit n
grupa hydroksylowa – Hydroxylgruppe f
grupa karboksylowa – Carboxylgruppe f
hafn – Hafnium n
hel – Helium n
hydroliza – Hydrolyse f
ind – Indium n
iryd – Irydium n
jądro atomowe – Atomkern m
jod – Iod n
kadm – Kadmium n
kauczuk – Kautschuk m
kobalt – Kobalt (Cobalt) n
kolba – Kolbe f
kolba miarowa – Messkolbe f
krypton – Krypton n
krzem – Silizium n
ksenon – Xenon n
kwas acetylosalicylowy – Acetylosalicsäure f
kwas benzoesowy – Benzoesäure f
kwas borowy – Borsäure f
kwas chlorowodorowy – Chlorwasserstoffsäure f
kwas chlorowy – Chlorsäure f
kwas cynamonowy – Zimtsäure f
kwas cytrynowy – Citronensäure f
kwas glutaminowy – Glutaminsäure f
kwas jabłkowy – Äpfelsäure f
kwas jodowodorowy – Iodwasserstoffsäure f
kwas karbosylowy – Carbonsäure f
kwas masłowy – Buttersäure f
kwas mlekowy – Milchsäure f
kwas moczowy (2,6,8-trihydroksypuryna) – Harnsäure (Purin-2,6,8-triol) f
kwas mrówkowy – Ameisensäure f
kwas octowy – Essigsäure f
kwas palmitynowy – Palmitinsäure f
kwas siarkowy (IV) – Dihydrogensulfit/ die schweflige Säure n
kwas siarkowy (VI) – Dihydrogensulfat/die Schwefelsäure n
kwas szczawiowy – Oxalsäure f
kwas węglowy – Kohlensäure f
lantan – Lanthan n
liczba pożądkowa – Ordnungszahl f
lit – Lithium n
lutet – Lutetium n
magnez – Magnesium n
mangan – Mangan n
masa atomowa – Atommasse f
materia – Materie f
meitner – Meitnerium n
metaliczny – metallisch
miedź – Kupfer n
molibden – Molybdän n
nadtlenek wodoru – Wasserstoff-peroxid n
neon – Neon n
nikiel – Nickel n
ołów – Blei n
oranż metylowy – Methylorange n
orbital wiążący – bindendes Molekülorbital
osad – Absatz m
osm – Osmium n
ozon – Ozon n
ozonoliza – Ozonolyse f
pierwiastek chemiczny – chemisches Element
platyna – Platin n
polimaer – Polymer n
polimeryzacja – Polymerisation f
polon – Polonium n
potas – Kalium n
probówka – Reagenzglas n
produkt pośredni – Zwischenprodukt n
rad – Radium n
radon – Radon n
reakcja egzotermiczna – exotherme Reaktion
reakcja endotermiczna – endotherme Reaktion
reakcja łańcuchowa – Kettenreaktion f
reakcja redoks – Redoxreaktion f
redukcja – Reduktion f
rotwór – Lösung f
roztwór buforowy – Pufferlösung f
roztwór właściwy – echte Lösung f
równanie Nernsta – Nernst-Gleichung f
rtęć – Quecksilber n
rubid – Rubidium n
selen – Selen n
siarczan(VI) żelaza (II) – Eisensulfat n
siarczan(VI) żelaza (II) uwodniony / melanteryt – Eisenvitriol m
siarka – Schwefel n
siarkowodór – Schwefelwasserstoff m
skala Paulinga – Pauling-Skala f
soda – Soda n
soda kaustyczna – Ätznatron n
soda oczyszczona – Natron n
sód – Natrium n
srebro – Silber n
stała ebulioskopowa – ebullioskopische Konstante
stężenie roztworu – Lösungsstärke
stężęnie – Konzentration f
stężony – konzentriert
stopień utlenienia – Die Oxidationszahl
stront – Strontium n
substancja czynna – Wirkstoff m
tal – Tallium n
tal – Tallium n
tellur – Tellur n
tlen – Sauerstoff n
tlenek azotu – Stickoxyd n
tlenek wapnia – Kalziumoxid n
tlenek węgla (czad) – Kohlenstoffmonoxid n
tryt – Tritium n
tytan – Titan n
układ okresowy pierwiastków – Periodensystem der Elemente
ununtrium – Ununtrium n
uran – Uran n
utlenianie – Oxidation f
wapń – Kalzium n
węgiel – Kohle f
węgiel (pierwiastek) – Kohlenstoff m
węgiel aktywny – Aktivkohle f
wiązanie – Bindung f
wiązanie atomowe – Atombindung f
wiązanie jonowe – Ionenbindung f
wiązanie peptydowe – Peptidbindung f
wiązanie podwójne – Doppelverbindung f
wiązanie podwójne – Doppelbindung f
wiązanie wodorowe – Wasserstoffbrücke f
wiązanie wodorowe – Wasserstoffbindung f
woda – Wasser n
woda destylowana – destillierte Wasser n
woda królewska – Königswasser n
wodorotlenek – Hydroxid n
wodorotlenek sodu – Natriumhydroxid n
wodorotlenek wapnia – Kalziumhydroxid n
wodorotlenek żelaza (III) – Eisenhydroxyd n
wodór – Wasserstoff m
wofram – Wolfram n
zlewka – Becherglas n
zmieszać – vermischen
zobojętnić – neutralisieren
zol – Sol n
żywica – Harz n

Wróć do spisu treści słownika tematycznego

Print Friendly, PDF & Email

Oceń ten wpis, dzięki!

Średnia ocena: 4.50 (88%) - 2 głosy

Sprawdź też inne wpisy


Nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, od stycznia 2011 roku właściciel Szkoły Języków Obcych PAROLI, zapalony rowerzysta, fotograf-amator, bloger. Zwolennik wykorzystania nowych technologii w edukacji.

komentarzy 7

  1. Witam,
    czy Absatz to na pewno osad?
    Wydawalo mi sie, ze Absatz oznacza obcas, albo akapit.

  2. Dziękuję za zbiór słówek.
    Jedna uwaga: nie ma czegoś takiego jak ciężar atomowy jest masa atomowa.

Napisz komentarz