👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Język niemiecki Słownictwo niemieckie Słownik tematyczny

Gramatyka – słownictwo specjalistyczne – Fachwortschatz Grammatik

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

bezokolicznik – Infinitiv n
biernik – Akkusativ m
błąd interpunkcyjny – Interpunktionsfehler m
celownik – Dativ m
cudzysłów – Anführungszeichen n
cudzysłów – Gänsefüßchen f
czas – Tempus n
czas – Zeitform f
czas przeszły prosty – Präteritum n
czas przeszły złożony – Perfekt n
czas przyszły – Futur n
czas teraźniejszy – Präsens n
czas zaprzeszły dokonany – Plusquamperfekt n
czasownik – Verb n
czasownik modalny – Modalverb n
czasownik nieprzechodni – intransitives Verb
czasownik posiłkowy – Hilfsverb n
czasownik przechodni – transitives Verb
czasowniki mocne – starke Verben
czasowniki słabe – schwache Verben
czasowniki złożone – zusammengesetzte Verben
deklinacja rzeczownika – Deklination f
deklinować (czasownik przechodni) – deklinieren
deklinować (czasownik zwrotny) – dekliniert werden
dokonany – perfektiv
dokonany – vollendet
dopełniacz – Genitiv m
dopełnienie – Objekt n
dopełnienie bliższe – direktes Objekt
dopełnienie bliższe – Akkusativobjekt n
dopełnienie dalsze – indirektes Objekt
dopełnienie przyimkowe – präpositionales Objekt
dopełnienie przyimkowe – Präpositionalobjekt n
dwukropek – Doppelpunkt m
fleksja / odmiana – Flexion f
forma bezokolicznikowa – Infinitivform f
forma ściągnięta – kontrahierte Form
forma ściągnięta – zusammengezogene Form
formy czasownika – Verbformen f
gerundium – Gerundium n
gramatyczność – Grammatikalität f
gramatyczność – grammatische Korrektheit
gramatyczny – grammatisch
gramatyka – Grammatik f
gramatyka generatywna – beschreibende Grammatik
gramatyka opisowa – generative Grammatik
imiesłów – Partizip n
imiesłów – Mittelwort n
imiesłów bierny – Partizip Perfekt n
imiesłów bierny – Partizip II n
imiesłów czynny – Partizip Präsens n
imiesłów czynny – Partizip I n
imiesłów przymiotnikowy – Attributpartizp n
imiesłów przysłówkowy – Adverbialpartizip n
interpunkcja – Interpunktion f
interpunkcja – Zeichensetzung f
koniugacja – Konjugation f
koniugować / odmieniać czasownik – konjugieren
kropka – Punkt m
liczba – Numerus m
liczebnik – Zahlwort n
liczebnik – Numerale n
mianownik – Nominativ m
miejscownik – Lokativ m
narzędnik – Instrumental m
narzędnik – Instrumentalis m
nieprzechodni – intransitiv
okres – Periode f
orzeczenie – Prädikat n
orzecznik – Prädikatsnomen n
orzecznikowy – prädikativ
podmiot – Subjekt n
prefiks / przedrostek – Präfix n
przechodni – transitiv
przecinek – Komma n
przegłos – Umlaut m
przydawka – Attribut n
przydawka – Attribut (eines Substantivs ) n
przydawkowy – attributiv
przyimek – Präposition f
przyimkowy – präpositional
przypadek – Fall m
przypadek – Kasus m
przysłówek – Adverb n
przysłówkowy – adverbial
przyzwalający – konzessiv
pytanie zależne – indirekter Fragesatz
rekcja czasownika – Rektion des Verbs f
rodzaj – Genus n
rodzaj – grammatisches Geschlecht
rodzaj męski – Maskulinum n
rodzaj nijaki – Neutrum n
rodzaj żeński – Femininum n
rodzajnik – Artikel m
rodzajnik nieokreślony – unbestimmte Artikel m
rodzajnik określony – bestimmte Artikel m
rzeczownik – Substantiv n
rzeczownikowy – substantivisch
spójnik – Konjunktion f
stopień wyższy – Komparativ m
strona bierna – Passiv n
strona czynna – Aktiv n
strona czynna – aktive Form
sufiks – Suffix n
sufiks – Nachsilbe f
średnik – Semikolon n
tryb – Modus m
tryb – Aussageweise f
tryb łączący – Konjunktiv m
tryb orzekający – Indikativ m
tryb oznajmujący – Indikativ m
tryb rozkazujący – Imperativ m
tryb warunkowy – Konditional m
trzy rodzaje – drei Genera
utworzyć stronę bierną – ins Passiv setzen
utworzyć stronę czynną – ins Aktiv setzen
wołacz – Vokativ m
wykrzyknik – Interjektion f
wyrażenie – Phrase f
zaimek – Pronomen n
zaimek – Fürwort n
zaimek dzierżawczy – Possessivpronomen n
zaimek dzierżawczy – besitzanzeigendes Fürwort
zaimek nieokreślony – Indefinitpronomen n
zaimek osobowy – Personalpronomen n
zaimek pytający – Fragepronomen n
zaimek pytający – Interrogativpronomen n
zaimek wskazujący – Demonstrativpronomen n
zaimek wskazujący – hinweisendes Fürwort
zaimek względny – Relativpronomen n
zaimek względny – bezügliches Fürwort
zaimek zwrotny – Reflexivpronomen n
zaimek zwrotny – rückbezügliches Fürwort
zdanie celowe – Finalsatz m
zdanie główne – Hauptsatz m
zdanie okolicznikowe przyzwalające – Konzessivsatz m
zdanie okolicznikowe skutkowe – Konsekutivsatz m
zdanie poboczne/ podrzędne – Nebensatz m
zdanie podmiotowe – Subjektsatz m
znak interpunkcyjny – Interpunktionszeichen n
zwrot – Redensart f
zwrot idiomatyczny – Redewendung f

Wróć do spisu treści słownika tematycznego

Print Friendly, PDF & Email

Oceń ten wpis, dzięki!

Średnia ocena: 5.00 (96%) - 3 głosy

Sprawdź też inne wpisy


Nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, od stycznia 2011 roku właściciel Szkoły Języków Obcych PAROLI, zapalony rowerzysta, fotograf-amator, bloger. Zwolennik wykorzystania nowych technologii w edukacji.

komentarze 2

  1. Dzien dobry! Mam pytanie odnosnie rodzajnika czasow: Perfekt i Plusquamperfekt. Powyzej Perfekt jest rodzaju 'n’ a Plusquemperfekt 'm’. Skoro Plusquamperfekt jest rzeczownikiem zlozonym to czy nie powinien byc tego samego rodzaju co Perfekt?
    Kolejne pytanie dotyczy rodzajnikow nazw czasow: czy jest jakas ogolna regula? Wnioskujac po koncowkach jak dla mnie Futur byloby 'f’, ale wiem ze tak nie jest – trzeba sie tego nauczyc czy mozna jakas generalna zasade zastosowac?

    Pozdrawiam!

    • Oczywiście zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku powinny być „n”, gdyż obydwa rzeczowniki są rodzaju nijakiego. Futur też jest rodzaju nijakiego, podobnie jak Präsens. Więc wszystkie rzeczowniki określające nazwy czasów gramatycznych, pochodzące z łaciny, są rodzaju nijakiego.

Napisz komentarz