👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Doskonalenie zawodowe Język niemiecki Varia

Jak uzyskać certyfikat językowy z języka angielskiego i niemieckiego? – gimnazjalny projekt edukacyjny

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Jak uzyskać certyfikat językowy z języka angielskiego i niemieckiego?Poniższe sprawozdanie nadesłała Aleksandra Umińska z Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Opis ten, podobnie jak opublikowane wcześniej sprawozdanie z projektu przeprowadzonego w Pielgrzymowicach, powinien rozjaśnić sprawę organizacji oraz przeprowadzenia gimnazjalnych projektów edukacyjnych. Do sprawozdania dołączona jest ulotka, którą uczniowie rozdawali podczas prezentacji. Brakuje jedynie całej prezentacji w PowerPoint, ale to nie powinno tutaj stanowić żadnego problemu.

Główny cel projektu

Uczniowie potrafią wyszukać informacje dotyczące wszystkich dostępnych certyfikatów jęz. z j. angielskiego oraz niemieckiego (instytucje, które przeprowadzają te egzaminy, ceny, terminy, zakres tematyczny). Ponadto znają strukturę powyższych egzaminów, potrafią wskazać podręczniki, które służą przygotowaniu do egzaminów. Potrafią wyszukać oferty kursów przygotowujących do egzaminów, wskazać te najkorzystniejsze. Ważnym elementem jest również propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej uczenia się języków obcych oraz wskazanie wielu korzyści płynących z ich znajomości.

Dnia 30.11.2010r. uczniowie klasy IIa Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim zawarli kontrakt, w którym określony został temat, jego cele oraz działania, które zostaną podjęte w ramach projektu edukacyjnego i umożliwią jego realizację. Uczniowie zostali podzieleni na dwie sześcioosobowe grupy, z których jedna zajmowała się certyfikatami z języka angielskiego, zaś druga z języka niemieckiego.

Uzasadnienie wyboru tematu

Temat projektu został wybrany drogą głosowania spośród trzech zaproponowanych. Uczniowie zdecydowali się właśnie na powyższy, ponieważ są świadomi tego, jak ważną rolę odgrywają w dzisiejszych czasach języki obce oraz ich znajomość nie tylko podczas pobytu zagranicą, lecz również w życiu codziennym, gdy np. słuchają piosenek w języku obcym albo wyszukują różne informacje w Internecie. Uczniowie mieli szansę dowiedzieć się, że swą znajomość języka obcego można potwierdzić odpowiednim certyfikatem, zdając wcześniej egzamin na wybranym poziomie, jak również tego, dlaczego w ogóle warto posiadać taki certyfikat. Temat projektu miał również na celu zachęcenie i zmotywowanie innych uczniów gimnazjum do nauki języków obcych oraz poinformowaniu ich, jakie mogą mieć dzięki temu korzyści.

Procedury badań

Praca nad projektem polegała przede wszystkim na wyszukiwaniu informacji w Internecie. Najważniejsze źródła to głównie strony internetowe instytucji uprawnionych do przeprowadzania egzaminów, m.in. British Council, Goethe Institut oraz Österreich Institut: www.goethe.de/warszawa, www.oei.waw.pl, www.britishcouncil.org.

Instytut AustriackiGrupa zajmująca się certyfikatami z języka niemieckiego była ponadto w Instytucie Austriackim w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji oraz bezpośredniej rozmowy z lektorką tam pracującą. Uczniom udzielono wiele odpowiedzi na nurtujące ich pytania i wątpliwości. Została im przedstawiona oferta egzaminów, jak również kursów przygotowujących do tychże egzaminów. Uczniowie mieli szansę dowiedzieć, jaka jest struktura egzaminów, co jest sprawdzane, jakie zagadnienia leksykalne oraz gramatyczne należy znać na konkretnym poziomie znajomości języka. Wizyta w Instytucie umożliwiła im również poznanie pracy tej instytucji. Dzięki tej wizycie przybliżone im zostały również pewne elementy kultury Austrii. Uczniowie mieli ponadto okazję do sprawdzenia się ? rozwiązali test na poziomie Grundstufe (poziom podstawowy), składający się w części rozumienia tekstu słuchanego, czytanego, pisania oraz mówienia. Uczennice poradziły sobie w tej kwestii bardzo dobrze, prawie wszystkie zadanie wykonały bezbłędnie.

Odkrycia i informacje

Aby móc odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób uzyskać certyfikat z języka angielskiego oraz niemieckiego, należało przede wszystkim dowiedzieć się, jakie certyfikaty można uzyskać oraz gdzie. To było pierwsze zadanie powierzone grupom. Mieli tydzień czasu na wyszukanie w Internecie poszczególnych rodzajów certyfikatów. Kolejnym etapem było zestawienie ich i uzyskanie dodatkowych informacji: na jakim są poziomie oraz co oznaczają te poziomy, np. co to oznacza, jeśli ktoś posiada Geothe-Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch), który jest na poziomie B1.

Następnie uczniowie mieli kolejne zadanie do zrealizowanie: wiedząc już, jakie certyfikaty można zdobyć, musieli uzyskać informacje, gdzie można zdawać poszczególne egzaminy oraz ile one kosztują. Tutaj głównym źródłem informacji był przede wszystkim Internet. Sprawdzane były różne Ośrodki Egzaminacyjne (Instytutu Austriackiego, Instytutu Goethego oraz British Council) oraz szkoły językowe.

Sala lekcyjnaNastępnym zadaniem było porównanie ofert szkół językowych, które prowadzą kursy przygotowawcze do poszczególnych egzaminów. Uczniom udało się ustalić, iż przygotowywane są specjalne oferty kursów: tradycyjne oraz przyspieszone, tuż przed egzaminem w celu zapoznania się ze strukturą egzaminu. Ponadto, np. Instytut Austriacki oferuje również możliwość wysłania za opłatą zestawów egzaminów, które odbyły się w poprzednich latach, aby móc samemu się sprawdzić i ocenić, czy można już przystąpić do egzaminu.

Gdy wszystkie informacje zostały zebrane i zestawione, grupy przystąpiły do projektowania broszurki reklamowej. Zadania zostały podzielone i uczniowie mieli szansę w kreatywny sposób przedstawić efekty swoich działań. Najpierw należało się zastanowić, jaką ulotka ma mieć formę. Ważne było również zastanowienie się, które informacje powinny się w niej znaleźć, zatem wychwycenie tych najważniejszych odgrywało tu najważniejszą rolę. Grupa niemiecka i angielska miała inne pomysły, stąd też powstały dwie oddzielne broszurki: jedna dotycząca certyfikatów z języka angielskiego, druga ? z języka niemieckiego.

Kolejnym punktem było przygotowanie prezentacji multimedialnych. Tutaj również zadanie zostały podzielone i każdy z uczniów odpowiadał za przygotowanie swojej części. Do prezentacji projektów zostały wyznaczone po dwie osoby w każdej z grup.

Wnioski i rekomendacje

Podsumowując cały projekt należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że uczniowie bardzo zaangażowali się w realizację projektu. Starali się wykonywać zadania w terminie. Projekt uświadomił uczniom, jak ważne w dzisiejszych czasach ją języki obce i ich znajomość. Uzmysłowili sobie również, że warto jest się ich uczyć również dla własnej przyjemności, nie tylko ze względu na to, że jest to wymóg szkolny.

Mieli okazję przekonać się, że jest wiele dróg nauki języków oraz potwierdzenia ich znajomości już od poziomu zupełnie podstawowego. Kilku uczestników projektu planuje również w przyszłości podejść do egzaminu, aby uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość języka. Mam nadzieję, że już wkrótce wielu uczniów naszej szkoły wykaże chęć uzyskania certyfikatów z języków obcych. Jeśli będzie minimum 15 osób chętnych, możliwe będzie zorganizowanie takich egzaminów nawet na terenie naszej szkoły.

Ulotka rozdawana podczas prezentacji

Jak uzyskać certyfikat językowy z języka angielskiego i niemieckiego? - ulotka 1 Jak uzyskać certyfikat językowy z języka angielskiego i niemieckiego? - ulotka 2

Print Friendly, PDF & Email

Oceń ten wpis, dzięki!

Średnia ocena: 0.00 (0%) - 0 głosów

Sprawdź też inne wpisy


Nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, od stycznia 2011 roku właściciel Szkoły Języków Obcych PAROLI, zapalony rowerzysta, fotograf-amator, bloger. Zwolennik wykorzystania nowych technologii w edukacji.

komentarze 3

Napisz komentarz